Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisów:
www.sloneczne-tarasy.eu

przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy spółki Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania tymi serwisami.


1. Gromadzenie danych
Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Spółki. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisów, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

2. Wykorzystywanie danych
Zebrane dane dotyczące aktywności Użytkowników przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią Spółki. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy.

3. Dane osobowe
Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych. (Oznacza to, że Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego strony WWW Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy gdy jest to niezbędne, np. do wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie prawnym właściciela serwisu. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili. Dodatkowo dane osobowe Użytkowników chronione są według zasad zawartych w Politycebezpieczeństwa danych osobowych w Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa.

4. Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Piki Cookies związane z badaniami Internetu pochodzą od spółki Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający, umożliwiający zbieranie danych o aktywności Użytkowników. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować wskazany dodatek w używanej przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla przeglądarek: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Pliki Cookies można również wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak dostępu do niektórych treści lub nieprawidłowe funkcjonowanie stron WWW Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Pomoc techniczna dla najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

5. Licencja na korzystanie z materiałów
Użytkownikom serwisów zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać pełny adres strony internetowej z jakiej pochodzą dane.
Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.

6. Odnośniki do innych stron
Serwisy Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Cognor Holding S.A. Sp. Komandytowa

7. Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo zmiany poniższej polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, jej nowe wersje będą publikowane pod tym samym adresem co niniejszy dokument.

8. Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: Poraj (42-360), ul. Zielona 26